Hakkımızda

"Karşılıklı etkileşim yoluyla yönetim" olarak tanımlanabilecek kurumsal yönetim, belirli aşamaları geçmeyi gerektiren uzun soluklu bir süreçtir. Bu kavramın uygulamasına yönelik çalışmalar, kurumların gelişmeleri ve stratejik hedeflerine erişmeleri için atılması gereken adımlar konusunda önemli bulgular ortaya koymaktadır. Kurumsal yönetim anlayışını benimsemiş olan www.kuzimbebe.com bu süreçte elde ettiği bulgular ışığında çalışmalarını bir plan dahilinde sürdürmektedir.
 
www.kuzimbebe.com, kurumsal yönetim ilkeleri ışığında, sosyal paydaşları nezdinde güven yaratan bir yönetim anlayışını savunmaktadır. Bu çerçevede kurumsal yönetim ilkelerinin dört temel unsuru olan "şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik" ilkelerini stratejik vizyonuyla birlikte ele alan şirketimiz, merkezi bir yönetim yerine, yerinden ve o yerde bulunanların katılımcılığını ve sahiplenmesini öngören "beraber" yönetim ortaklığını benimsemiştir.
YUKARI